you're reading...
ข่าวในประเทศ, หมวดทั่วไป, News

ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย ล่ารายชื่อยื่นถอดถอน 310 ส.ส.

h59ai58khbh7hkjd7kiff

         

            วันนี้( 13 พ.ย.2556) ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยออกแถลงการณ์ฉบับที่ 7 พร้อมล่ารายชื่อยื่นถอดถอน 310 ส.ส.ยืนยันเดินหน้าค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จนกว่ารัฐบาลและ 310 ส.ส.จะออกมาขอโทษประชาชน

               นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยะประเสริฐ เลขาธิการชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย สีลมสีเขียว กล่าวว่า ชมรมฯ ยังยืนยันจุดยืนเดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์เป่านกหวีด เพื่อแสดงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมต่อไปจนกว่ารัฐบาล และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 310 ราย จะแสดงความรับผิดชอบจากการเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว แม้ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะยืนยันว่า รัฐบาลจะไม่ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว รวมทั้งการลงนามร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อให้คำมั่นว่าจะไม่ผลักดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม กลับเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ อีก แต่ก็ยังขาดความน่าเชื่อถือ โดยมองว่ารัฐบาลและตัวแทน ส.ส.310 ราย ควรแสดงความจริงใจด้วยการเริ่มต้นออกมาขอโทษประชาชน โดยยอมรับว่าสิ่งที่ได้กระทำไปเป็นสิ่งที่ผิดพลาด

      เลขาธิการชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่า การลงคะแนนผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของ ส.ส. 310 คน มีพฤติกรรมส่อให้เห็นว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายตามมาตรา 270 และขัดรัฐธรรมนูญมาตราอื่นอีกหลายมาตรา และมีการแปรญัตติขัดหลักการในวาระที่ 1 อย่างชัดแจ้ง เป็นการจงใจเปลี่ยนผิดให้เป็นถูก ไม่รู้หน้าที่ทำกฎหมายไม่เป็นกฎหมาย และเป็นการจงใจทำให้บรรลุเป้าหมายในทางมิชอบ ดังนั้น มติผ่านวาระในเวลา 04.25 น. จึงเป็นเรื่องผิดปกติ และจงใจมุ่งหมายใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง

      ทั้งนี้ ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยจึงออกแถลงการณ์ฉบับที่ 7 เพื่อแสดงจุดยืนใน 3 แนวทาง คือ

      1.ชมรมฯ จะร่วมกับประชาชนที่รักชาติตามจำนวนที่กำหนด แสดงตนเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้  ถอดถอน ส.ส.จำนวน 310 คนที่ผ่านวาระ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการนำ พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาพิจารณาอีกเมื่อวุฒิสภาส่งเรื่องกลับมายังสภาผู้แทนราษฎร เพราะสัตยาบันของหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะไม่มีการนำร่างฯ ดังกล่าวมาพิจารณาอีก เพราะเราไม่ไว้วางใจพฤติกรรมของบุคคลและพรรคการเมืองเหล่านั้น

      2.รัฐบาลจะต้องไม่ออกพระราชกำหนด ที่มีเนื้อหาทำนอง พ.ร.บ.ฉบับนิรโทษฯ คนโกงชาติ และขอให้ประชาชนที่รักชาติทุกหมู่เหล่าร่วมกันจับตาพฤติกรรมของรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้ทำหน้าที่ตามหลักนิติธรรมและผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยให้ออกมาร่วมกันคัดค้านอย่างถึงที่สุดหากมีกรณีเช่นกล่าวเกิดขึ้น

     3 .เป็นที่แน่ชัดว่า ประเทศไทยได้สูญเสียดินแดนบางส่วนในกรณีคดีพระวิหารแล้ว การที่รัฐสภาได้เร่งผ่านวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ที่รัฐบาลสามารถทำสัญญากับต่างชาติโดยไม่ต้องแจ้งแก่สภาฯ เพื่อปกปิดเนื้อหาแห่งข้อตกลงมิให้ประชาชนรู้ โดยอ้างว่าทำให้การเจรจารวดเร็วขึ้นนั้น จะมีผลให้ประเทศไทยต้องรับภาระผูกพันในข้อตกลง อันอาจทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียอธิปไตยหลายๆ ด้านในอนาคตได้นั้น อาจเป็นการปูทางให้นำไปสู่การทุจริต คอรัปชั่น ขายชาติ ขายแผ่นดินได้ และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ชมรมฯ จึงใคร่ขอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกท่านพิจารณาถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และหลักนิติธรรมเป็นที่ตั้งในกรณีดังกล่าว และขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้รักชาติให้กำลังใจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ติดตามและหาหนทางแก้ไขกรณีรัฐธรรมนูญมาตรา 190 และการสูญเสียดินแดนจากการตัดสินของศาลโลกคดีพระวิหารอย่างเต็มความสามารถ.

          ที่มา   http://www.chaoprayanews.com

1401552_383611661772874_861344739_o

    รายชื่อสส.ของแต่ละพรรคที่ร่วมลงมติเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในวาระที่ 3 จำนวน 310 คน เมื่อเวลา 4.30 น.ของวันที่ 1 พ.ย.ปรากฎว่าในจำนวน

สส.พรรคเพื่อไทย 264 คน   ได้มีสส.ลงมติเห็นชอบ 253 คน

งดออกเสียง 4 คน และ ไม่ลงมติ 11 คน

และ

พรรคร่วมรัฐบาลที่ “ลงมติเห็นชอบสุดซอย”  ดังนี้

พรรคชาติไทยพัฒนา    มีสส.ลงมติเห็นชอบ 18 คน   มีรายชื่อดังนี้

1.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง        2.นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สส.พระนครศรีอยุธยา   3.นายชยุต ภุมมะกาญจนะ สส.ปราจีนบุรี      4.นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี      5.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี   6.นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ     7.นายตุ่น จินตะเวช สส.อุบลราชธานี    8.นายธานินทร์ ใจสมุทร สส.สตูล  9.นายนพดล มาตรศรี สส.สุพรรณบุรี    10.นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง สส.บัญชีรายชื่อ   11.น.ส.พัชรี โพธสุธน สส.สุพรรณบุรี     12.นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง    13.นายยุทธพล อังกินันท์ สส.บัญชีรายชื่อ    14.นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ สส.พิจิตร   15.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.เกษตรและสหกรณ์และสส.พิจิตร   16.นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธ์ศิริกุล สส.บัญชีรายชื่อ  17.นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี   18.พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร สส.นครปฐม

พรรคชาติพัฒนา มีสส.ลงมติเห็นชอบ 6 คน ประกอบด้วย

1.นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ    2.ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ   3.นายประสาท ตันประเสริฐ สส.นครสวรรค์   4.นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา   5.นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สส.นครราชสีมา   6.นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สส.นครราชสีมา

     พรรคพลังชล มีสส.ลงมติเห็นชอบ 6 คน ประกอบด้วย

1.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ สส.ชลบุรี      2.นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา สส.ชลบุรี    3. นายรณเทพ อนุวัฒน์ สส.ชลบุรี   4. นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ สส.บัญชีรายชื่อ    5. นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี   6.นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ สส.ชลบุรี

ภูมิใจไทย”ร่วมขบวนการสุดซอย  เกือบยกพรรค !!!  

การลงมติในครั้งนี้มีความน่าสนใจอยู่การออกเสียงของพรรคภูมิใจไทย เพราะมีสส.ร่วมลงมติเห็นชอบ 29 คน !!!  

1.นายจักรกฤษณ์ ทองศรี สส.บุรีรัมย์   2.นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล สส.สุโขทัย   3.น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร      สส.ราชบุรี    4.นายชัย ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อ   5.นางนันทนา สงฆ์ประชา สส.ชัยนาท     6.นางนาที รัชกิจประการ สส.บัญชีรายชื่อ  7.นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา สส.ราชบุรี   8.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี  9.นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สส.สุรินทร์  10.นายประนอม โพธิ์คำ สส.นครราชสีมา  11.นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ สส.ปราจีนบุรี   12.นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ สส.บุรีรัมย์   13.นายมนู พุกประเสริฐ  สส.สุโขทัย   14. นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี  15.นายมานิต นพอมรบดี สส.ราชบุรี   16.นายรังสิกร ทิมาตฤกะ สส.บุรีรัมย์   17.นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สส.บุรีรัมย์   18.นางสาวเรวดี รัศมิทัต สส.สมุทรปราการ    19.นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค สส.บัญชีรายชื่อ   20.นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี    21.นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ สส.นครราชสีมา   22.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร สส.นครนายก   23.นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ  24.นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์   25.นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สส.ปัตตานี   26.นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์   27.นายอำนาจ วิลาวัลย์ สส.ปราจีนบุรี   28.นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ สส.ศรีสะเกษ    29.นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สส.ชัยภูมิ

Advertisements

About iandme2012

book travel bag

สนทนา

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สถิติบล็อก

  • 729,843 hits

หมวดหมู่

…………..

เรื่องล่าสุด

RSS Gallery

%d bloggers like this: